Керівництво

Керівними органами Київської філії УСП є голова філії та правління.
Контрольні функції роботи керівних органів виконує ревізійна комісія.
Етична комісія є органом для розгляду питань дотримання професійної етики членами КФ УСП.

Голову вибирає звітно-виборча конференція філії раз на 2 роки та затверджує звітно-виборча конференція УСП.

До складу правління входять голова філії, голови секцій філії за напрямками терапії (вибираються загальними зборами секцій раз на рік), голова ревізійної комісії та голова етичної комісії.

Ревізійна та етична комісія вибираються звітно-виборчою конференцією філії раз на рік.

Організаційну роботу по веденню списків членів філії, актуалізацією даних по членам філії, веденню реєстру оплати членських внесків, інформаційним розсилкам виконує секретар філії.
Прийом членських внесків на рахунок, облік розходів філії виконує казначей філії.

Секретар та казначей філії висувають своюї кандидатури самостійно, рішення про затвердження приймає правління.

Правління працює в онлайн-режимі постійно, при необхідності вирішення тих чи інших питань. Раз на місяць проводяться збори правління.

В компетенції правління вирішувати нагальні питання діяльності філії:
• розгляд заяв на вступ та рекомендація в члени УСП,
• управління бюджетом філії,
• організація конференцій, семінарів чи інших заходів
• впровадження рішень конференцій УСП
• розробка та реалізація проектів та програм в рамках статутної діяльності УСП
• наповнення сайту філії а також ведення сторінок і груп у соціальних мережах

Контакти діючого складу
Голова Київської філії УСП Ступак Олена Юріївна, 050 445 34 57, s.helen168@gmail.com
Секретар Київської філії УСП Марнауз Анна, 066 287 47 58, usp.ofice.kyev@gmail.com
Голова ревізійної комісії Київської філії УСП Калашник Мария, 050 201 48 34, morika2006@ukr.net
Голова етичної комісії Молодорич Андрей, 067 465 89 59, molodor@yahoo.com

Контакти членів правління https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c2zhY1CZTVSzG8s1Utl30p8bUKsLlX4rd26tJP9zciU/edit#gid=0