ЕТИЧНА КОМІСІЯ УСП

Етична комісія УСП відповідає за розгляд скарг та апеляцій щодо виконання членами УСП положень Етичного кодексу УСП http://www.usp-kiev.com.ua/uup/code-ethics/, а також проводить роботу по розвитку і уточненню положень Етичного кодексу УСП. 

Залучає до роботи етичні комісії філій УСП, співпрацює з етичними комісіями інших інституцій та організацій.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РОЗГЛЯД СКАРГ ТА АПЕЛЯЦІЙ ЕТИЧНОЮ КОМІСІЄЮ УСП 

  Кожна скарга чи апеляція пацієнта/клієнта , яка надходить в Етичну комісію УСП, головою комісії або його заступником скеровується одному з членів комісії, який разом з двома компетентними психотерапевтами ( не обов’язково членами Етичної комісії ) детально вивчають її.
Після ознайомлення з суттю заяви , член комісії має право ознайомитись з відповідною документацією , яка має відношення до даного випадку і запрошує на бесіду заявника та психотерапевта , стосовно якого написано звернення. Разом з запрошеними для розгляду заяви фахівцями заслуховує пояснення сторін, намагається досягти взаємопорозуміння між ними. При виявлення грубого порушення етичних положень УСП психотерапевтом, комісія приймає рішення про адекватне стягнення згідно Етичного кодексу Спілки. При незгоді з рішенням комісії психотерапевт чи заявник має право оскаржити його на ім’я голови Етичної комісії УСП , який при потребі може доручити перегляд даної заяви комісії в іншому складі.
 
Співголови Етичної комісії УСП:
·         Вікторія Забор, Львів, 066 241 99 04 7vita_z@ukr.net                
·         Костянтин Лісовий, Київ, 050 55 02 927 Kin_home@i.ua